LELKIGYAKORLAT

A lelkigyakorlat keresztény eredetű, és elsősorban a keresztény vallás gondolatvilágon belül értelmezhető és érthető fogalom: olyan gyakorlatok rendszerét és alkalmazását jelenti, mely a lelki életben való előrehaladást, az Istennel való kapcsolat elmélyülését segíti.

A lelkigyakorlatokat pályázati pénzekből finanszírozzuk, hogy diákjaink ingyenesen tudjanak részt venni ezen a közösségépítő s egyén fejlődést tartalmazó programon.

Lelkigyakorlat 2020-ban

Minden évben szervezünk egy, kirándulással illetve közös utazással egybekötött lelkigyakorlatot. Ezeknek célja a közösség megerősítése, személyes kapcsolatok kialakulás, elmélyítése, és természetesen Isten bevonása életünkbe. 

Petőfiszállás-Szentkút 

Lelkigyakorlat 2020. 11. 06-08.

A kollégiumunkból 30 fő vett részt a novemberi lelkigyakorlaton, melyet a pálos atyák tartottak Magyarország egyik legcsendesebb és meghitt zarándokhelyén, Szentkúton. Három pálos atya és az egyházközség káplánja állt a diákok rendelkezésére, hogy segítse a lelki és szellemi felkészülésüket. A téma a közösség Istennel és egymással. Nagyszerű előadásokat tartott Barnabás atya, melyekről a beszélgetéseket Mihály atya és András atya vezette. A kiscsoportos beszélgetések közvetlensége és nyitottsága meghatározó lelki élményt adott számukra. Az alföldi táj szépsége és a novemberi napsütéses idő lehetőséget adott a közös sétára, mélyebb beszélgetésekre is. Az atyák által tartott záró Istentiszteletbe mindenki aktívan kapcsolódott be, megkoronázva ezzel ezt a három szép lelki napot.

Lelkigyakorlat

Petőfiszállás-Szentkút képei

A lelkigyakorlatról

(A szerző a Romzsa Tódor Görögkatolikus Diákotthon lakója)


Kopogtak! Miért nem nyitsz ajtót?

Elvezettelek egy lelkigyakorlatra, amelyre te igent mondtál és ezáltal megismerkedtél a pálos atyákkal, Barnabással, Mihállyal és a kollégista társaiddal szorosabb kapcsolatod lett.

Amikor megérkeztetek, már vártak benneteket. Az atyák befogadtak otthonukba és gondoskodtak jólétedről, testileg és lelkileg egyaránt.

Első nap reggelén egy tartalmas és szerteágazó elmélkedést hallhattál Barnabás atyától, aki a hitet egy cipővel hozta összefüggésbe. Ha az ember kinövi a lábbelijét, akkor leveszi, mert szorítani kezd. A hit is, ha növekszik, többre vágyik és mélyebb kapcsolatot szeretne Istennel. A hit egyik fontos alappillére a bizalom, mely létrejön Istenben és a társaidban. Felebarátaidnak tudniuk kell, hogy Rád mindig számíthatnak, ott vagy nekik nehézségben és boldog percekben egyaránt.

A kiscsoportos megosztókörben egy kötetlenebb beszélgetésben vehettél részt, Mihály atya vezetésével, ahol egymás példáin keresztül más perspektívába tudtad helyezni a korábban hallottakat, ahol pro-kontra ellenérvek alakultak bizonyos esetekben.

Magaddal viszed az első előadásban tapasztaltakat?

A második prédikáció alkalmával az irgalmasságra hívtam fel a figyelmedet. Arra, hogy vedd észre a másik ember terhét. Merd magadra venni és az ő gondjait is cipelni a tied mellett, mert a sok hátizsák mellett a saját táskád súlyát már nem fogod érezni. Légy irgalmas, alázatos, Istenhívő és nyitott tenyérrel járulj elém, mert boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.

Fontos, hogy tudd, azért teremtettelek meg Mindannyiótokat, mert értékesek vagytok! A szememben mind gyermekek vagytok, vigyázok rátok, de a tekintetetek a mennyországon legyen, és amik az úton jönnek nehézségek könnyebben leküzdhetők lesznek.

A nap végére remélem sikerült teljesen megérkezned és Mihály atya remek feladatot adott nektek. Mind-mind mondtatok szentírási részt, amit jól párhuzamba tudtatok hozni a napotokkal, érzéseitekkel. A társaid példázatain keresztül sokat lehet tanulni: Márta és Mária történetén, a jobb Latoron, a vízen járás elbeszélésén vagy Jób híres mondatán keresztül (az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve).

Egész hétvégén veled voltam, velem beszélgettél a szentkúton tett sétáid alatt, a platánfák levelei között, és a kiscsoportos beszélgetésekben is én ültem melletted

Meghallottad a kopogtatásom? Az ajtót csak te tudod kinyitni. Belülről...

Írta: Nagy Anna